INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI

CONSIMTAMANT PRIVIND PROCESAREA IMAGINILOR

Document valabil incepand cu 25 Mai, 2018. Va rugam verificati periodic acest document pentru a fi la curent cu eventualele actualizari.

SC MAIA GREEN SRL gestioneaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 aplicabil in Uniunea Europeana („RGPD”). In acest sens, societatea actioneaza in calitate de operator al datelor dumneavoastra cu caracter personal.

A. Scopurile si temeiuri legale ale prelucrarii

1. Executarea contractelor de prestari servicii

2. Indeplinirea obligatiilor legale ale operatorului (includem aici obligatii ce rezulta din cerintele legale in materie fiscala si contabila)

3. Realizarea portofoliului de lucrari

B. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal prelucrate de catre noi sunt furnizate direct de catre clienti.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate includ date

de identificare si de contact (prenume si nume, adresa, informatii din cartea de identitate/pasaport/certificat de nastere, numar de telefon, adresa de e-mail etc.); date bancare; fotografii si inregistrari video.

C. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele personale vor fi stocate pe toata perioada derularii contractului de prestari servicii la care se adauga o perioada de 5 ani de la incetarea acestuia, sau pe perioada impusa de lege, pentru anumite categorii de date.

D. Comunicarea datelor cu caracter personal

Societatea noastra comunica datele dumneavoastra cu caracter personal numai colaboratorilor care au nevoie de acces la datele cu caracter personal in special pentru a asigura furnizarea serviciilor.

Datele cu caracter personal pot fi divulgate si catre terte persoane precum furnizorii de servicii (furnizorii de servicii IT, instrumente on-line, servicii de gazduire a serverelor, furnizori de servicii de fotografiere/filmare, autoritati publice, instante de judecata, consultanti (avocati, contabili, auditori etc.)) a caror activitate implica necesitatea cunoasterii datelor (si numai in masura necesara prestarii serviciului respectiv) sau acolo unde legea obliga la dezvaluire. In cazul furnizorilor carora li se dezvaluie astfel de date, ne asiguram prin reglementari contractuale ca acestia prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor.

E. Drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Dreptul de acces – puteti obține confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal va sunt prelucrate și, în caz

afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective. In cazul in care este necesar sa va exercitati dreptul de acces, va rugam sa ne

contactati si sa solicitati o confirmare prin e-mail. Va rugam sa tineti cont de faptul ca pot exista situatii care nu sunt supuse dreptului de acces, cum ar fi informatii care identifica alte persoane sau care fac obiectul obligatiilor de confidentialitate.

Dreptul la rectificare – puteti sa solicitati rectificarea datelor cu caracter personal inexacte detinute, precum si sa completarea

acestora.

Dreptul la stergerea datelor – in situatiile reglementate expres prin lege, puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu

caracter personal. Va rugam sa tineti cont de faptul ca exista posibilitatea de stergere a datelor cu caracter personal daca prelucrarea acestora este ilegala precum si daca prelucrarea datelor se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, pe care l-ati retras.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor – puteti obtine restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter

personal. Va rugam sa retineti ca acest drept poate fi exercitat numai in anumite cazuri, cum ar fi situatia in care contestati exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Pe parcursul perioadei necesare rectificarii datelor dumneavoastra, puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele cu caracter personal intr-un format structurat, uzual si prelucrabil pe

calculator si aveti dreptul de a transmite ulterior respectivele date unui alt operator (in cazul in care prelucrarea are loc prin mijloace

automatizate).

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, din motive care tin de situatia dumneavoastra

particulara. Dreptul de a va opune se aplica numai situatiilor in care procesarea se bazeaza pe un consimtamant ca baza legala de

prelucrare a datelor

Dreptul de a depune o plangere – puteti contesta modul in care se efectueaza prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter

personal la autoritatea competenta pentru protectia datelor.

Dreptul de a va retrage consimtamantul acordat pentru diverse operatiuni de prelucrare, in situatia in care consimtamantul

reprezinta baza legala a prelucrarii. Operatiunile de prelucrare bazate pe consimtamantul dumneavoastra inceteaza din momentul

retragerii, fara a afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior retragerii in cauza.

F. Exercitarea drepturilor

Pentru a va exercita drepturile legale, sau in cazul in care doriti sa obtineti informatii suplimentare sau clarificari privind prelucrarea

datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresa de mail contact@imaginepeople.ro